Czy pełnomocnictwo będące skanem pełnomocnictwa wydanego pierwotnie w formie pisemnej przez mocodawcę, opatrzone kwalifikowanym... - OpenLEX

Czy pełnomocnictwo będące skanem pełnomocnictwa wydanego pierwotnie w formie pisemnej przez mocodawcę, opatrzone kwalifikowanym podpisem osoby w nim umocowanej, stanowi ważną formę pełnomocnictwa, uprawniającą do złożenia oferty elektronicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podpisane własnoręcznie przez właściciela firmy pełnomocnictwo do podpisania oferty podpisem kwalifikowanym przez określona w tym pełnomocnictwie osobę wraz z wszelkimi załącznikami, późnej zeskanowana do pdf i podpisana podpisem kwalifikowanym osoby wymienionej w pełnomocnictwie jest formą właściwą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX