Czy pełnoletnia osoba, ubiegająca się o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, powinna wskazać w składzie... - OpenLEX

Czy pełnoletnia osoba, ubiegająca się o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, powinna wskazać w składzie rodziny swoje dzieci oraz konkubenta?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pełnoletnia osoba uprawniona do alimentów posiadająca własne dzieci oraz konkubenta ubiega się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Zgodnie z definicją rodziny, w składzie rodziny występuje tylko wnioskodawca, czyli pełnoletnia osoba uprawniona do alimentów od swojego ojca bez drugiego rodzica, ponieważ ma zasądzone alimenty również od matki. W składzie rodziny nie ujmuje się jej dzieci ani partnera, z którym wspólni wychowuje dzieci. Na dzień składania wniosku posiada prawo do świadczenia rodzicielskiego na własne dziecko. Doliczając świadczenie rodzicielskie jako dochód uzyskany świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie należą się, ponieważ nastąpiło przekroczenie dochodu, gdyż w składzie rodziny jest tylko osoba uprawniona. Na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2010 r., K 5/10, Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1504 Trybunał Konstytucyjny uznał za nieuzasadnione pozbywanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie pełnoletniej, samotnie wychowującej dziecko, która uczy się w szkole lub szkole wyższej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. W tym przypadku osoba uprawniona nie jest samotnie wychowującą dzieci, lecz pozostaje w związku partnerskim i wspólnie wychowują swoje wspólne dziecko.

Jaki powinien być skład rodziny w opisanym przypadku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?