Czy pełnienie przez lekarza funkcji Przewodniczącego Komitetu Zakażeń Szpitalnych w innym szpitalu narusza zobowiązanie nieudzielania gdzie indziej świadczeń, złożone wobec pracodawcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kałuża Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 13 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Lekarz pracuje w szpitalu na etacie – umowa o pracę i złożył zobowiązanie nieudzielania odpłatnie świadczeń opieki zdrowotnej u innego świadczeniodawcy realizującego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia z co najmniej jednego z zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3, 4, 6-12, 15 i 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.). Jednocześnie lekarz ten jest Przewodniczącym Komitetu Zakażeń Szpitalnych w innym szpitalu (umowa zlecenie), który ma oddziały dzienne rehabilitacji i psychiatrii dzieci oraz oddział całodobowy nerwic młodzieżowych.

Czy narusza on zobowiązanie jako Przewodniczący Komitetu Zakażeń Szpitalnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX