Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2010 r.

PYTANIE

Czy odsetki zapłacone w 2010 r. od opóźnionych wyrównań zasiłków po wyroku TK, które nie zostały rozliczone w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne są w całości (odsetki do 30 dni oraz odsetki powyżej 30 dni) kosztem uzyskania przychodu?

Pracownicy złożyli wnioski w 2008 i 2009 r. Wypłata wyrównań nastąpiła ze znacznym opóźnieniem, tj. w marcu 2010 r. Pracodawca nie skorzystał z możliwości rozliczenia części odsetek (do 30. dnia od daty złożenia wniosku przez pracownika) w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne.

Czy ta kwota będzie kosztem niepodatkowym, a tylko odsetki od 31. dnia (licząc od daty złożenia wniosku) będą kosztem podatkowym?

Odsetki przysługują za okres od dnia następującego po dniu, w którym zasiłek został wypłacony w zaniżonej wysokości do dnia wypłaty wyrównania. Odsetki od wyrównań zasiłków, które zostały wypłacone w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku przez pracownika podlegają rozliczeniu w ciężar składek. Pozostałą cześć odsetek pokrywa pracodawca z własnych środków.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?