Czy PCPR ma prawo do informacji o datach i przyczynach hospitalizacji pełnoletniego pacjenta? - OpenLEX

Czy PCPR ma prawo do informacji o datach i przyczynach hospitalizacji pełnoletniego pacjenta?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwróciło się do szpitala psychiatrycznego z wnioskiem o udzielenie przez szpital informacji o datach i przyczynach hospitalizacji pełnoletniego pacjenta z powołaniem się na art. 7 i art. 190a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821) oraz art. 50 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685).

Czy szpital jest uprawniony do udzielenia powyższych informacji?

Czy taki wniosek może zostać podpisany jedynie przez specjalistę ds. pracy socjalnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX