Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 2 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w L., jako jednostka budżetowa samorządu terytorialnego będąca jednostką organizacyjną Powiatu L. na podstawie art. 31zo ust. 1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.), czy jako płatnik składek może wystąpić do ZUS z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenie w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za miesiąc maj 2020 r.? Czy ryzyko związanie z nieopłaceniem części składek w powyższym zakresie nie będzie naruszeniem art. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1440 z późn. zm.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?