Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 19 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik otworzył działalność gospodarczą - budowlano-remontową i produkcyjną. Podatnik dysponuje własnym patentem (prywatnym) oraz patentem wspólnym razem z żoną. W ramach działalności będzie wykorzystywał jeden patent, a na drugi będzie udzielał licencji na ich użytkowanie innym firmom. Patenty nigdy nie były przedmiotem jakiejkolwiek działalności gospodarczej, nigdy nie były amortyzowane.

Czy udzielanie licencji na patent wykorzystywany w firmie i niewykorzystywany ale jedynie wniesiony do firmy może być przedmiotem działalności gospodarczej?

Jak wnieść i wycenić ww. patenty w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych?

Czy żona może zezwolić na amortyzację wspólnego patentu?

W jakiej formie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?