Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nasza firma (branża wodno-kanalizacyjna, podatnik VAT) chce zawrzeć umowę porozumienia, w której to modernizowana zostanie sieć wodociągowa oraz hydrofornia (usługi budowlane), gdzie właścicielem jest nasza spółka. Pozostali dwaj partnerzy będący spółdzielniami mieszkaniowymi będą uczestniczyć w kosztach (dla nich będzie to tańsze, niż mieliby instalować dodatkowe hydrofory przy blokach, zwiększające ciśnienie wody).

Po zakończeniu inwestycji, po sporządzeniu kosztorysu będą zwracać nam część kosztów poniesionych na rachunek bankowy i tak: I partner 37,50%, II partner 12,50%.

Czy partnerzy powinni dokonać zwrotu na podstawie wystawionej przez nas faktury VAT ze stawką 23%, czy też odbywać się to powinno poza VAT - notą?

Jeżeli notą, to czy rozliczenie nastąpić powinno kwotą netto?

Czy spółka ma prawo odliczyć 100% VAT od wydatków ponoszonych na inwestycję?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?