Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 17 czerwca 2014 r.

PYTANIE

Czy partner i lider projektu, którzy samodzielnie realizują zadania szczegółowo określone umową partnerską – winni szacować tożsame przedmioty zamówienia w projekcie łącznie czy też każda ze stron winna szacować je odrębnie?

Czy szacowanie wartości tożsamych przedmiotów zamówień winno uwzględniać plany zamówień publicznych na 2014 r. - każdej ze stron tj. lidera i partnera?

Zawarta umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu "Województwo X w Internecie – Obywatel bliski Administracji" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego określa zasady funkcjonowania Partnerstwa, zasady współpracy Lidera Partnerstwa i Partnera oraz współpracy między Partnerami przy realizacji projektu. Zgodnie z § 4 tej umowy - Lider Partnerstwa i Partner wykonują samodzielnie przyjęte na siebie zadania w projekcie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?