Czy park narodowy może ustalić opłaty za załatwianie spraw urzędowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w rozstrzygnięciu sprawy dotyczącej ustanowienia opłat za rozpatrzenie wniosku, wydanie opinii lub zezwolenia, warunków zabudowy itd. przez dyrektora parku narodowego.

Czy jest możliwe i na jakiej podstawie prawnej park narodowy może ustalić opłaty za konkretne załatwianie spraw urzędowych?

Dla przykładu: opłata za rozpatrzenie zezwolenia na odstępstwa od zakazów przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wynosi 82 zł. Park narodowy występując do urzędów gmin, sądów, starostw uiszcza wszelkiego typu opłaty urzędowe.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX