Czy parafia powinna uiścić opłatę skarbową za wydanie pozwolenia wodnoprawnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy parafia rzymsko-katolicka zwolniona jest z uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access