Czy parafia, która otrzymała dofinansowanie w ramach Krajowego Programu Odbudowy Zabytków powinna przeprowadzić procedurę wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów Prawa zamówień Publicznych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy parafia, która otrzymała dofinansowanie w ramach Krajowego Programu Odbudowy Zabytków powinna przeprowadzić procedurę wyłonienia wykonawcy np. poprzez Bazę Konkurencyjności?

Czy wystarczy jeśli ogłosi zapytanie ofertowe na stronie parafii lub gminy?

Parafia jest zwolniona ze stosowania ustawy p.z.p., ale czy Program Odbudowy Zabytków nie nakłada jakiś dodatkowych obowiązków, których niedopełnienie będzie wiązało się z cofnięciem dofinansowania?

Czy parafia powinna wprowadzić własny regulamin udzielania zamówień publicznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX