Czy paliwo alternatywne typu SRF może być transportowane na teren Polski dalej jako produkt, tj. bez stosowania przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 3 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy paliwo alternatywne typu SRF, produkowane na terenie Włoch i które na terenie tego państwa utraciło status odpadu (stało się produktem zgodnie z wymaganiami włoskiego rozporządzenia Ministra Środowiska nr 22 z 14 lutego 2013 r. w sprawie regulacji utraty statusu odpadu niektórych rodzajów wtórnych paliw stałych SRF oraz zgodnie z zapisami pozwolenia zintegrowanego posiadanego przez włoskiego producenta SRF) może być:

a) transportowane na teren Polski dalej jako produkt, tj. bez stosowania przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów?

b) spalane wraz z węglem w elektrowniach/elektrociepłowniach na terenie Polski (niebędących instalacjami współspalania odpadów) jako paliwo nadal niebędące odpadem (produkt w postaci paliwa SRF), czyli paliwo, którego spalanie byłoby wyłączone z wymagań przepisów ustawy o odpadach i aktów wykonawczych do tej ustawy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX