Czy palety poddane procesowi odzysku polegającemu na przygotowaniu do ponownego użycia mogą być uznane za produkty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy palety - odpady o kodzie 15 01 03 (opakowania z drewna), które poddane zostały procesowi odzysku polegającemu na przygotowaniu do ponownego użycia i spełniają wymagania określone w art. 14 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, c, d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o., mogą być sprzedawane jako wartościowe produkty?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access