Czy paczkomat jest obiektem budowlanym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Słomka Kinga
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy paczkomat jest obiektem budowlanym?

Czy dopuszczenie jego lokalizacji powinno zostać określone w planie miejscowym?

Czy brak takiego zapisu w mpzp w kontekście braku konieczności uzyskania zgłoszenia czy pozwolenia na budowę może być przedmiotem orzeczenia PINB o nakazie rozbiórki ze względu na niezgodność z prawem miejscowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX