Czy pacjenta przyjętego do szpitala psychiatrycznego, u którego zdiagnozowano chorobę psychiczną należy wypisać, a następnie przyjąć ponownie do szpitala, jeśli zachodzi konieczność dalszej jego hospitalizacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2015 r.

PYTANIE

Pacjent został przyjęty do szpitala psychiatrycznego w oparciu o art. 24 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Po 3 dniach obserwacji nastąpiło pobudzenie pacjenta, ujawniły się objawy psychozy, agresja wymagająca zastosowania przymusu bezpośredniego, zdiagnozowano u pacjenta chorobę psychiczną, zaś zachowanie pacjenta zagrażało bezpośrednio jego życiu i życiu oraz zdrowiu innych osób. Powyższe okoliczności skutkowały koniecznością zatrzymania pacjenta na oddziale, przy czym pacjent nie wyrażał zgody na hospitalizację.

Czy w świetle powyższego stanu faktycznego, podstawą dalszego przetrzymywania pacjenta na oddziale psychiatrycznym może być art. 28 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego?

Czy dopuszczalna jest zmiana kwalifikacji przyjęcia z art. 24 na art. 28 wskazanej ustawy?

Czy koniecznym jest formalne wypisanie pacjenta ze szpitala, a następnie powtórne jego przyjęcie (w tym samym dniu przez izbę przyjęć) na oddział w trybie art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia publicznego?

Jakie powinno być postępowanie szpitala w świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego w sytuacji konieczności dalszego zatrzymania pacjenta ze zdiagnozowaną chorobą, który zagraża własnemu zdrowiu i życiu, został zatrzymany w szpitalu na mocy art. 24 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, a nie wyraża zgody na hospitalizację?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX