Czy pacjent oddziału psychiatrii sądowej może, w ramach terapii, wychodzić poza teren szpitala?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pacjencji hospitalizowani w szpitalu psychiatrycznym na oddziale psychiatrii sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia mogą w ramach terapii wychodzić z terapeutą zajęciowym lub personelem pielęgniarskim poza teren szpitala lub poza oddział na spacery?

Jeżeli tak, to jaki akt prawny reguluje powyższe kwestie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX