Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pacjent, który ubiega się o prawa jazdy, przychodzi do lekarza w poradni medycyny pracy. Pacjent mówi, że chciałby aby lekarz przekazał (tj. przesłał pocztą) jego dokumentację medyczną do urzędu zajmującego się wydawaniem prawa jazdy. Pacjent argumentuje prośbę tym, że ponoć są przepisy, które mówią, że można tak robić.

Czy prośba pacjenta faktycznie jest uzasadniona?

Czy istnieją przepisy, które uzasadniają prośbę pacjenta i nakazują lekarzowi jej realizację?

Jakie?

Kto powinien ponieść koszty realizacji prośby pacjenta, tj. koszt ksero dokumentacji, koszt znaczka pocztowego, koszt koperty na list?

W jaki sposób należałoby zabezpieczyć dokumentację - czy wystarczy list polecony, za potwierdzeniem odbioru?

Jakie instytucje mogą zwrócić się do placówki medycznej z prośbą o udostępnienie dokumentacji i na co wówczas należałoby zwrócić uwagę?

Czy zawsze należy realizować takie zapotrzebowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?