Czy oznaczenie komór przewiertowych na trasie projektowanej sieci wodociągowej, które zlokalizowane są na działkach sąsiadujących, jest podstawą do uwzględnienia tych działek w oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 28 lutego 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy oznaczenie komór przewiertowych na trasie projektowanej sieci wodociągowej, które zlokalizowane są również na działkach sąsiadujących z działkami, na terenie których zaprojektowano sieć wodociągową, jest podstawą do uwzględnienia tych działek w oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?

Na terenie tych działek będą wykonywane roboty budowlane związane z realizacją inwestycji, ale po jej wykonaniu nie będzie na nich zlokalizowana sieć wodociągowa.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access