Czy otrzymany z urzędu pracy zwrot kosztów szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2005 r.

PYTANIE

Firma posiada status zakładu pracy chronionej. Na podstawie umowy z urzędem pracy otrzymała częściowy zwrot kosztów szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych, w związku ze zmianą profilu produkcji. Otrzymane środki finansowe zwracają koszty materiałów szkoleniowych i produkcyjnych związanych ze szkoleniem.

Czy otrzymany zwrot kosztów szkolenia korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego?

Czy spółce przysługuje prawo do rozliczenia VAT na zasadach ogólnych (spółka prowadzi wyłącznie działalność opodatkowaną) przy zakupie materiałów zużytych na potrzeby szkolenia, których koszty będą zwrócone?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access