Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka wynajmuje miejsca postojowe osobom fizycznym. W umowach zapisano, że z tytułu najmu najemca jest zobowiązany płacić wynajmującemu czynsz w wysokości np. 1476 zł rocznie. Miesięczne zaliczki w wysokości 123 zł będą wpłacane w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na konto wynajmującego. Termin płatności czynszu rocznego upływa 10 grudnia za każdy rok kalendarzowy. Każdą otrzymaną kwotę zalicza się na poczet częściowego wykonania usługi w okresie otrzymania wpłaty.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy tak sformułowanym zapisie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?