Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 12 listopada 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę dodatkowo od 1 października jest zatrudniona, na okres 8 miesięcy, na podstawie umowy zlecenia (zleceniodawca UZ i pracodawca UP to dwa różne podmioty). W umowie został zawarty zapis, ze w trakcie zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia może nastąpić wypłata zaliczek na poczet wykonania zlecenia. Od 15 listopada pracownik jest niezdolny do pracy w wyniku choroby. Po 183 dniach niezdolności pracownik został skierowany na świadczenie rehabilitacyjne.

Jeżeli w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim oraz korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego pracownik otrzymał zaliczkę na poczet wykonania zlecenia, to czy fakt otrzymania zaliczek pozbawia pracownika korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia chorobowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację