Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 19 czerwca 2015 r.

PYTANIE

Firma A (organ założycielski uczelni) w 2009 r. zabezpieczyła kredyt zaciągnięty przez firmę B, w postaci ustanowienia hipoteki na swojej nieruchomości. Obecnie firmę B chce przejąć firma C za zgodą założyciela - firmy A. Firma A chce podpisać umowę z firmą C w celu: - przekazania środków pieniężnych na rachunek firmy A z przeznaczeniem na zmianę źródła zabezpieczenia kredytu, z hipoteki na niniejsze środki pieniężne; w przypadku otrzymania pozytywnej opinii o zmianie organu założycielskiego; zaś w przypadku otrzymania negatywnej decyzji o zmianie organu założycielskiego środki zostaną zwrócone na rachunek bankowy firmy C. Przekazane środki na rachunek bankowy firmy A maja zostać umieszczone na lokacie terminowej i lokata ta ma być odnawiana do czasu zmiany źródła zabezpieczenia kredytu zaś odsetki uzyskane z lokaty mają być zwrócone firmie C.

Czy otrzymanie środków pieniężnych od firmy C z przeznaczeniem na zmianę zabezpieczenia kredytu zaciągniętego przez firmę B podlega PCC?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?