Czy otrzymanie odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa własności nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 9 grudnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, będąca czynnym podatnikiem VAT, posiada trzy działki, które kupiła na cele prywatne, nie wykorzystując ich w działalności gospodarczej. W wyniku wydania decyzji wojewody o zezwoleniu na realizację drogi ekspresowej, otrzymała zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości. Podmiotem zobowiązanym do wypłaty odszkodowania jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Podatniczka od przyszłego roku zamierza zlikwidować działalność gospodarczą.

Czy ww. odszkodowanie podlega opodatkowaniu VAT w przypadku otrzymania odszkodowania jeszcze w tym roku, tj. przed likwidacją działalności gospodarczej?

Czy będzie podlegało opodatkowaniu w przypadku otrzymania w przyszłym roku, tj. po likwidacji działalności gospodarczej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access