Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 3 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W kwietniu 2015 r. 7-osobowa rodzina uzyskała dochód jednorazowy z tytułu nadpłaconego podatku (ulga na dzieci) w wysokości 11000 zł, następnie w maju 2015 r. jeden z członków ww rodziny uzyskał odprawę z zakładu pracy w wysokości 5000 zł (to pierwsza transza z należnej odprawy w łącznej wysokości 22000 zł - kolejne transze mają zostać wypłacone w późniejszym terminie).

W jaki sposób obliczyć dochód tej rodziny, gdy wniosek o udzielenie zasiłku celowego złożono w lipcu 2015 r.?

Oba wspomniane dochody jednorazowe dopiero po zsumowaniu przekraczają pięciokrotnie kryterium dochodowe dla 7-osobowego gospodarstwa domowego, zostały jednak wypłacone w różnych miesiącach, więc najprawdopodobniej nie ma podstaw prawnych, aby je sumować.

Co w takim przypadku, skoro stanowią one faktyczne przysporzenie finansowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?