Czy otrzymanie dodatku covidowego od szpitala przez pielęgniarkę wykluczy ją z możliwości opodatkowania przychodów karta podatkową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kica Jolanta
Odpowiedzi udzielono: 10 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Lekarz prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą. Wystawia faktury na rzecz 3 szpitali. Podatnik złożył wniosek o opodatkowanie przychodów kartą podatkową. Podatnik w styczniu wystawi 2 dodatkowe faktury dla 2 szpitali za dodatek covidowy.

Czy taki dodatek spowoduje wyłączenie z opodatkowania kartą podatkową?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access