Czy otrzymane środki na realizacje projektów stanowią dla firmy przychód podatkowy? - OpenLEX

Czy otrzymane środki na realizacje projektów stanowią dla firmy przychód podatkowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 7 lutego 2018 r.

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (budowlanka), bierze udział w projektach unijnych "Ekologia w biurze" - gdzie jest liderem i "Ekologia w turystyce" - w którym jest partnerem projektu. W związku z realizacją projektów firma zakupuje różne materiały szkoleniowe, usługi szkoleniowe, reklamowe, noclegi dla uczestników. Wartość netto z tych faktur jest refundowana z środków unijnych. Refundowane są także wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do realizacji obu projektów. W pierwszym projekcie, w którym firma jest liderem środki są wpłacane bezpośrednio na konto firmowe od Ministra Finansów bądź z urzędów pracy i agencji rozwoju i przedsiębiorczości, natomiast w drugim przypadku, gdzie firma jest partnerem projektu pieniądze wpłacane są na konto lidera projektu, a ten w formie zaliczek na poczet wydatków projektowych przelewa je na konto partnera.

Czy otrzymane środki na realizacje projektów stanowią dla firmy przychód podatkowy i analogicznie koszty są kosztami podatkowymi?

Czy ma znaczenie czy firma realizująca projekty jest liderem czy partnerem w projekcie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX