Czy otrzymane przez pracownika dofinansowanie z ZFŚS z tytułu ryczałtu na paliwo należy podzielić na liczbę członków rodziny... - OpenLEX

Czy otrzymane przez pracownika dofinansowanie z ZFŚS z tytułu ryczałtu na paliwo należy podzielić na liczbę członków rodziny korzystających z wypoczynku, czy też w całości przypisać do pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 11 lipca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych umożliwia pracownikom korzystającym z dofinansowania do wczasów, zapewniającym sobie przejazd we własnym zakresie, doliczenie do kosztów wypoczynku podlegających dofinansowaniu ryczałtu na paliwo w wysokości 500 zł (na rodzinę) - na podstawie oświadczenia pracownika. Ryczałt ten przysługuje bez względu na ilość członków rodziny korzystających z wypoczynku/przejazdu.

Czy w związku z powyższym otrzymane przez pracownika dofinansowanie z tytułu ryczałtu na paliwo należy podzielić na liczbę członków rodziny korzystających z wypoczynku, czy też w całości przypisać do pracownika?

Podział ten jest istotny z punktu widzenia podatku dochodowego, gdyż dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku do lat 18 jest zwolnione od ww. podatku.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?