Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 29 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma podpisałam umowę o przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, z której wynika, iż firma sprzeda nieruchomość wraz z VAT i kupująca zapłaci zaliczkę na poczet przyszłej transakcji. Nieruchomość ta zakupiona była z podatkiem, jednak może być objęta zwolnieniem z VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u. Obie strony transakcji chcą skorzystać z prawa zrezygnowania ze zwolnienia od podatku, zgodnie z art. 43 ust. 10 u.p.t.u. i przed dokonaniem ostatecznej umowy sprzedaży zawiadomić urząd skarbowy o wyborze opodatkowanej formy sprzedaży.

Czy otrzymana zaliczka będzie opodatkowana VAT?

Jeżeli nie, to czy w momencie dokonania ostatecznej sprzedaży i zawiadomienia urzędu skarbowego o wyborze opodatkowania będzie trzeba skorygować fakturę wystawioną z tytułu otrzymanej zaliczki (ZW) i ją opodatkować, a co za tym idzie - korekta deklaracji VAT i zapłata odsetek do urzędu skarbowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?