Czy otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacja celowa może być wykorzystana na sfinansowanie zadań zrealizowanych przed datą zawarcia umowy dotacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 4 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jednostka sektora finansów publicznych udzielając dotacji celowej innej jednostce sektora finansów publicznych, na podstawie art. 250 ustawy o finansach publicznych może w ramach dotacji sfinansować wydatki, które zostały poniesione przez beneficjenta jeszcze przed zawarciem umowy dotacyjnej (dotacja była już zabezpieczona w budżecie dotującego na dany rok, ale nie było jeszcze zawartej umowy)? Czy beneficjent, który otrzyma dotację celową w pełnej wysokości jeszcze przed koniecznością ponoszenia wydatków, na które dotację otrzymał, może otrzymanymi środkami dysponować na inne cele i ważne jest tylko to, żeby regulował w terminie płatności powstałe w ramach inwestycji na którą otrzymał dotację (beneficjent spodziewa się innych wpływów w przyszłości i ostatecznie kwotę z dotacji wyda zgodnie z celem), czy też środki te muszą "czekać" na koncie bankowym i nie można nimi dysponować w inny sposób? Czy przez termin wykorzystania dotacji, o którym mowa w art. 250 pkt 2 ustawy (przyjmijmy, że umownie ustalono 31 grudnia) oznacza, że beneficjent do tego czasu musi zaciągnąć zobowiązanie, a płatności mogą następować w roku kolejnym (jeśli tak, to czy mogą być to miesiące późniejsze niż styczeń biorąc pod uwagę obowiązek rozliczenia dotacji zgodnie z art. 251 ustawy), czy też wykorzystanie dotacji oznacza konieczność uiszczenia płatności jeszcze do 31 grudnia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX