Czy otrzymana przez grupę producencką dotacja na zakup gruntu będzie korzystała ze zwolnienia w CIT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dotacja jaką otrzymuje grupa producencka jest pomocą udzieloną na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) 2113/2004 na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno oraz na podstawie Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2009 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzanym planie dochodzenia do uznania.

Czy ta pomoc jest zaliczana do dotacji z art.17 ust. 1 pkt 48 u.p.d.o.p i czy jest wolna od podatku w zakresie pomocy na zakup gruntu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX