Czy otrzymaną pomoc finansową należy opodatkować VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 26 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spóła akcyjna, która jest czynnym podatnikiem VAT oraz podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce na podstawie ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 otrzymała pomoc finansową. Czy otrzymane środki finansowe stanowią element podstawy opodatkowania podatkiem VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX