Czy otrzymana nagroda w konkursie organizowanym przez Związek Pracodawców podlega opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Brzeziński Artur
Odpowiedzi udzielono: 6 września 2010 r.

PYTANIE

W październiku otrzymaliśmy nagrodę pieniężną za zajęcie II miejsca w konkursie o nagrodę Związku Pracodawców.

Czy otrzymana nagroda podlega opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych?

Czy w przypadku, gdyby przedsiębiorstwo podjęło decyzję o przekazaniu tej nagrody na rzecz organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, opodatkowanie wyglądałoby inaczej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access