Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 9 września 2010 r.

PYTANIE

Spółka z o.o. zajmuje się budową mieszkań na sprzedaż. W 2009 r. otrzymała aportem budynek biurowy, który zgodnie z pozwoleniem na budowę dokonała jego przebudowy na budynek mieszkalny wielorodzinny o 47 lokalach mieszkalnych. Pod koniec września 2010 r. spółka chce już zakończyć ww. przebudowę.

Czy zakończenie ww. przebudowy i oddanie juz ostateczne lokali mieszkalnych powinno być potwierdzone protokółem odbioru ww. budynku i znajdujących się w nich lokali mieszkalnych?

Czy otrzymana faktura na wykonanie dróg i parkingów wokół budynków mieszkalnych zwiększy koszt wytworzenia tego budynku/drogi i parkingi wyłożono kostką brukową 2496 m2 na kwotę 54.828 zł. I jak określić wartość poszczególnych lokali mieszkalnych?

Lokale mieszkalne będą wyrobami gotowymi, a prawo wieczystego gruntów jest towarem. Nadmieniamy, że już podpisaliśmy umowę przedwstępną na lokal mieszkalny o łącznej powierzchni 40,6 m2 wraz z piwnicą z udziałem w częściach wspólnych budynków i urządzeń niesłużących wyłącznie do użytku właścicieli lokali odpowiadającym stosunkowi powierzchni użytkowej lokali wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Stawka za 1 m2 lokalu mieszkalnego obejmuje cenę udziału w nieruchomości wspólnej - cytuje zapis w umowie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację