Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2014 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 1 września 2009 r.

PYTANIE

Osoba fizyczna rozpoczęła działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu agencji fotograficznej. Na dzień rozpoczęcia wprowadziła na stan majątku aparat fotograficzny, 3 obiektywy, statyw oraz torbę, a także laptop - każde, poza aparatem o wartości poniżej 3500 zł. Jednocześnie (korzystając z dotacji PARP) przedsiębiorca zakupił drugi aparat fotograficzny, 2 kolejne obiektywy oraz lampę i dodatkowo laptopa z kartą pamięci i dyskiem zewnętrznym. Całość tych środków sfinansowana została z bezzwrotnej dotacji.

Obiektywy, lampy zakupione do obu aparatów fotograficznych mogą być dowolnie zamieniane, podobnie jak dysk zewnętrzny czy karta pamięci może służyć zamiennie obu laptopom.

1. Czy potraktować środki wprowadzone na stan majątku na dzień rozpoczęcia działalności jako dwa samoistne środki trwałe (aparat fotograficzny z obiektywami, lampami, etc.. oraz laptop) podlegające wpisowi do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów?

Czy każdy z elementów - poza aparatem - można wpisać do ewidencji wyposażenia i wpisać do kosztów podatkowych pod datą rozpoczęcia działalności?

2. Czy w stosunku do zakupów sfinansowanych dotacją można wszystkie zakupione elementy - poza aparatem (o wartości powyżej 3500 zł) potraktować jako wyposażenie?

Czy należy aparat z obiektywami, itd. traktować jako jeden środek trwały, a laptop z kartą i dyskiem jako drugi?

W ramach dotacji sfinansowane również będą koszty obsługi księgowej i wykonania strony www - po uprzedniej zapłacie faktur koszty te będą refundowane.

3. Czy prawidłowym jest kwalifikowanie ww. wydatków do kosztów uzyskania przychodów, a następnie, po uznaniu rachunku bankowego, zaliczanie refundacji do przychodów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację