Czy oświetlenie drogowe stanowi urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, którego realizacja nie wymaga zarówno pozwolenia na... - OpenLEX

Nowość Czy oświetlenie drogowe stanowi urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, którego realizacja nie wymaga zarówno pozwolenia na budowę, jak również zgłoszenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 21 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy oświetlenie drogowe (nie dedykowane na przejściu dla pieszych, nie sygnalizacja świetlna) jest urządzeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego i zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 27 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. na jego budowę w pasie drogowym nie jest wymagana decyzja pozwolenia na budowę oraz zgłoszenie?

Przepis art. 29 ust. 2 pkt 27 pr. bud. mówi, iż nie jest wymagane zgłoszenie i pozwolenie na budowę urządzeń sytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia w tym służących do zarządzania ruchem drogowym, w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (lit. b). Ponadto § 86 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych - dalej r.t.b.d.p. mówi, iż urządzenia do oświetlenia projektuje się w każdym miejscu, które ze względu bezpieczeństwa ruchu lub bezpieczeństwa publicznego wymaga oświetlenia, natomiast § 37 r.t.b.d.p. mówi: droga dla pieszych w tunelu lub w innych miejscach istotnych ze względu na bezpieczeństwo ruchu, przejście dla pieszych oraz urządzenia alternatywne powinny być oświetlone.

Oba powyższe zapisy wprost łączą oświetlenie drogi z bezpieczeństwem, a więc czy można je zaliczyć do urządzeń brd, które podchodzą pod art. 29 ust. 2 pkt 27 pr. bud.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX