Czy oświadczenie z art. 22 ust. 1 p.z.p. może zostać złożone w imieniu jednego z konsorcjantów i przez niego zostało podpisane?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kurowska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 23 lutego 2015 r.

PYTANIE

Oferta została złożona przez konsorcjum, natomiast oświadczenie z art. 22 ust. 1 p.z.p. zostało złożone w imieniu jednego z konsorcjantów i przez niego zostało podpisane. Członek konsorcjum składający ww. oświadczenie nie jest liderem zgodnie ze złożonym pełnomocnictwem.

Czy zamawiający powinien wezwać wykonawcę do uzupełnienia ww. oświadczenia złożonego w imieniu konsorcjum i podpisanego przez każdego ze wspólników lub pełnomocnika?

Czy może uznać, że przedmiotowe oświadczenie złożone przez jednego z konsorcjantów potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access