Czy oświadczenie poszkodowanego można traktować jako wyjaśnienie o zdarzeniu potencjalnie wypadkowym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościukiewicz Kazimierz
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W zakładzie pracy doszło do zdarzenia potencjalnie wypadkowego. Poszkodowany nie doznał urazu.

Czy jego oświadczenie można traktować jako wyjaśnienie o zaistniałym zdarzeniu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access