Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Artykuł 27b ust. 1 ustawy z 13.10.1995 r. Prawo łowieckie – dalej pr. łow. przewiduje złożenie przez właściciela - użytkownika wieczystego - nieruchomości oświadczenia o zakazie wykonywania polowania na jego nieruchomościach (wchodzących w skład obwodu łowieckiego). Oświadczenie składa się przed starostą.

Czy oświadczenie składa się osobiście przed starostą lub osobą przez niego upoważnioną i wtedy starosta potwierdza własnoręczność podpisu?

Czy dopuszczalne jest złożenie oświadczenia przed notariuszem, który jednocześnie potwierdzi własnoręczność podpisu, a samo oświadczenie przesłane zostanie do starosty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?