Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 19 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Artykuł 27b ust. 1 ustawy z 13.10.1995 r. Prawo łowieckie – dalej pr.łow. przewiduje złożenie przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości oświadczenia o zakazie wykonywania polowania na jego nieruchomościach wchodzących w skład obwodu łowieckiego. Oświadczenie składa się przed starostą.

Czy oświadczenie musi zostać złożone przed starostą właściwym ze względu na położenie nieruchomości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?