Czy oświadczenie o zakazie polowania na danej nieruchomości może złożyć dzierżawca czy też posiadający nieruchomości w trwałym zarządzie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy oświadczenie o zakazie polowania na danej nieruchomości może złożyć dzierżawca, czy też posiadający nieruchomości w trwałym zarządzie czy tylko podmioty wymienione poniżej?

Zgodnie z art. 27b ustawy z 13.10.1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1683) - dalej pr.łow. będący osobą fizyczną właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego może złożyć oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na tej nieruchomości w formie pisemnej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX