Czy oświadczenie beneficjenta rzeczywistego klienta, może być złożone przez reprezentanta, który nie jest umocowany do działania w imieniu beneficjenta rzeczywistego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy z art. 46 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wynika, że oświadczenie beneficjenta rzeczywistego klienta (klient - osoba prawna), że jest on lub nie osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia) może być złożone przez klienta (reprezentanta osoby prawnej), który nie jest umocowany do działania w imieniu beneficjenta rzeczywistego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX