Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieżuński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 6 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji kredytobiorcy na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., określa:

1) Zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku w rozumieniu art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. jako brak spłaty części lub całości wierzytelności wynikającej z umowy kredytu w terminach w nim określonych,

2) Dowód (w rozumieniu art. 786 k.p.c.) jako oświadczenie banku (z podpisami notarialnie poświadczonymi), iż kredytobiorca nie spłacił w/w zadłużenia w w/w terminach.

Czy koniecznym jest wskazywanie dodatkowego dowodu, oprócz wskazanego wyżej: dowodu nadania/doręczenia w/w oświadczenia kredytobiorcy?

Czy niezałączenie powyższego dowodu nadania/doręczenia może uniemożliwić nadanie aktowi klauzuli wykonalności w sytuacji, gdy jako dowód w akcie notarialnym wskazany jest jedynie w/w oświadczenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?