Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy oświadczenia, o których mowa w art. 83b ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55) – dalej u.o.p. są traktowane jako oświadczenia woli, o których mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2020 r. poz. 532) - dalej u.w.l.?

Czy oświadczenia, o których mowa powyżej mogą zostać złożone tylko przez zarząd wspólnoty, czy również może je złożyć zarządca nieruchomości, który ma to wyraźnie zaznaczone w umowie o zarządzania daną nieruchomością?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?