Czy ostrzeżenie o toczącym się postępowaniu wobec nowego właściciela nieruchomości o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną... - OpenLEX

Czy ostrzeżenie o toczącym się postępowaniu wobec nowego właściciela nieruchomości o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną powinno stanowić podstawy do zawieszenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego rozbiórki obiektu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jędrzejczak-Syrek Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 21 stycznia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Decyzją organu nakazano inwestorowi rozbiórkę budynku mieszkalnego jednorodzinnego (decyzja została utrzymana przez NSA w Warszawie). Wobec braku wykonania orzeczonego obowiązku, skierowano do zobowiązanego upomnienie, a wobec braku dalszego wykonania obowiązku wystawiono na zobowiązanego tytuł wykonawczy niepieniężny. W terminie 7 dni zobowiązany wniósł zarzuty na prowadzone postępowanie egzekucyjne podnosząc zarzut błędu, co do osoby zobowiązanego, wnosząc jednocześnie o umorzenie tegoż postępowania. W uzasadnieniu wskazał on, iż nie jest on właścicielem obiektu przeznaczonego do rozbiórki - wskazując nowego właściciela (zmiana własności w oparciu o akt darowizny). Na potwierdzenie przywołanej okoliczności załączył on odpis KW z treści której istotnie wynika, iż nie jest on właścicielem nieruchomości. O ile na tym etapie sytuacja wydaje się oczywista, to wątpliwość organu budzi zapis w dziale III KW, a dokładnie ostrzeżenie o toczącym się postępowaniu wobec nowego właściciela nieruchomości o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (brak dalszych szczegółów poza nr postanowienia sądu i akt sprawy).

Czy takie ostrzeżenie ma wpływ na prowadzone postępowanie wobec nowego właściciela nieruchomości (czy stanowi podstawę jego zawieszenia wobec obecnego właściciela)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX