Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jestem podatnikiem CIT opłacającym w 2017 r. zaliczki uproszczone.

Czy ostatnią zaliczkę za grudzień 2017 r. również wpłacam w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w 2016 r. w CIT-8 złożonym w 2017 r.?

Nadmieniam, że nie zdążę złożyć do 20.01.2018 r. zeznania CIT-8 za 2017 rok i przelać podatku wynikającego z tego zeznania. Wg uzyskanej przez nas opinii ostatnia zaliczka za grudzień 2013 r. również powinna być wpłacona w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w deklaracji CIT-8 za 2016 r. (art. 25 ust. 6 ustawy CIT), chyba że zgodnie z "wyjątkiem, podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do wpłaty tej zaliczki złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 u.p.d.o.p.".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?