Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 4 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy ośrodkiem wypoczynkowym świadczącym usługi związane z zakwaterowaniem oraz usługi polegające na przyjmowaniu i obsługiwaniu turnusów rehabilitacyjnych: grup turnusowych osób niepełnosprawnych. Dla celów przyjmowania turnusów rehabilitacyjnych i zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych nasz Ośrodek posiada wpis do rejestrów ośrodków OD wydany przez Wojewodę, z którego wynika, że w naszym ośrodku mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjne oraz, że jesteśmy uprawnieni do przyjmowania grup zorganizowanych turnusów osób niepełnosprawnych. W najbliższym czasie zamierzamy zawrzeć umowę sprzedaży usług hotelowych i gastronomicznych z Biurem Turystycznym (organizatorem) celem zorganizowania w naszym Ośrodku kilka turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z autyzmem.W ramach zawartej umowy nasz Ośrodek zobowiązuje się do zapewnienia m.in.:

- wyżywienia zgodnie z normami żywieniowymi (powierzenie czynności osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje oraz ważne badania lekarskie),

- diety specjalistyczne zgodnie z zaleceniem lekarza,

- sal do prowadzenia zajęć terapeutycznych,

- akceptacji harmonogramu zajęć turnusu według schematu, który z ważnych racji stron może ulec zmianie za obopólną zgodą,

- utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego we wszystkich pomieszczeniach ogólnego użytku,

- bezpłatny pobyt kierownika turnusu, terapeuty.

W ramach zawartej umowy po stronie Organizatora tj. biura turystycznego leży zapewnienie opieki przez osoby mające stosowne uprawnienia, m.in. lekarzy, pielęgniarki i fizjoterapeuty oraz inny personel medyczny. Hotel bierze również pod uwagę zatrudnienie we własnym zakresie fizjoterapeuty.

Czy ośrodek może uznać, że w ramach zawartej umowy z biurem turystycznym, dokonuje świadczenia usług rehabilitacyjnych (sprzedaży turnusów rehabilitacyjnych) korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację