Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona stara się o zasiłek stały. Jedno z dzieci (syn) osadzone jest w zakładzie karnym poza terem gminy. Do zakłady karnego zostało skierowane pismo o przeprowadzenie Rodzinnego Wywiadu Środowiskowego część II. W zakładzie karnym, w którym przebywa syn strony nie ma pracownika socjalnego. Czy ośrodek pomocy społecznej powinien zwrócić się z prośbą o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego do gminy na terenie której znajduje się zakład karny, w którym osadzony jest syn strony? Osadzony ma swoją rodziną mieszkającą poza terenem gminy klientki.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?