Czy ośrodek pomocy społecznej powinien wymagać od opiekuna prawnego zezwolenia sądu na umieszczenie podopiecznej w innym DPS? - OpenLEX

Czy ośrodek pomocy społecznej powinien wymagać od opiekuna prawnego zezwolenia sądu na umieszczenie podopiecznej w innym DPS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 7 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mieszkanka domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych przyjęta do DPS na podstawie postanowienia sądu przebywa w szpitalu. W trakcie pobytu w DPS mieszkanka została ubezwłasnowolniona, opiekunem prawnym została córka. Opiekun prawny złożył wniosek o skierowanie mieszkanki do domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych położonego bliżej miejsca zamieszkania córki (opiekuna prawnego).

Czy w takiej sytuacji ośrodek pomocy społecznej powinien wymagać od opiekuna prawnego zezwolenia sądu na umieszczenie podopiecznej w innym DPS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX