Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2016 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 108 ustawy o pomocy społecznej osoba bezrobotna może być skierowana do realizacji kontraktu socjalnego przez powiatowy urząd pracy zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia. Według tego przepisu osoba bezrobotna, jednocześnie korzystająca z pomocy MOPS może być skierowana do realizacji kontraktu na wniosek MOPS w okresie 6 miesięcy od dnia utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub w okresie 6 miesięcy od dnia rejestracji.

Czy w związku z powyższym MOPS może zwrócić się do PUP o skierowanie do realizacji kontraktu socjalnego, osoby, która jest zarejestrowana dłużej niż 6 miesięcy np. osoby długotrwale zarejestrowanej w PUP?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?